Wat bij schade ?ALGEMEEN TELEFOONNUMMER

0800 964 64

( 24 op 24 , 7 op 7)

Aangifte hospitalisatie : 0800 90 068

Een schadegeval is een ingrijpende gebeurtenis. Wij nemen de administratieve last van u over en begeleiden u op een professionele manier doorheen het complexe schaderegelingsproces. Wij streven naar een snelle en efficiënte afhandeling van uw schadedossier, waarbij het verdedigen van uw belangen centraal staat.

Autoschade

Hoe vul ik een aanrijdingsformulier in? (zie bijgevoegd filmpje)
Daarnaast nog bijkomende advies:
 • Neem maatregelen om de schade te beperken
 • Bijstand na ongeval 0800 964 64
 • Autopech VAB 03 253 65 35
 • Carglass : carglass.be of 0800 136 36

Woningschade

 • Neem maatregelen om de schade te beperken
 • Neem voldoende foto’s
 • Bezorg ons een bestek van de schaderaming
 • Bewaar de beschadigde stukken
 • Bij diefstal, laat de politie ter plaatse komen
 • Bij elektriciteitsschade, bel ons (02 687 31 03) of KBC (0800 964 64)

Gemeen recht

Schade toegebracht aan/door derden

 • Noteer de gegevens van alle betrokken partijen alsook van hun respectievelijke verzekeringen
 • Doe zo snel mogelijk aangifte met uw versie van de feiten

Bent u het slachtoffer ?

 • Neem duidelijke foto’s van uw schade.
 • Bezorg ons hiervan een gedetailleerde lijst.
 • Hou alle medische kosten bij

Hospitalisatie

Een verblijf in het ziekenhuis?

 • Breng KBC vooraf op de hoogte indien mogelijk via 0800 90 068
 • Bij opname in een ziekenhuis bezorg hen uw Assurcard.
 • Achteraf vragen wij de verschilstaten van de mutualiteit voor de gemaakte kosten (raadplegingen, voor-en nazorg, medicatie,…)

Schade melden

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht

Ik geef toestemming dat GILLEKENS BVBA mijn gegevens uit dit formulier verzamelt en opslaat
JaNee